30 Αυγούστου 2015
ΤΡΑΜΠΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
 English (United States) el-GR

 

 • Εξετάσεις





  1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

  2. ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΟΛΗ

  3. ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

  4. ΚΑΜΠΥΛΗ ΡΟΗΣ ΟΓΚΟΥ

  5. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

  6. ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

  7. EΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ

  8. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

  9. ΔΙΑΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ

  10. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

  11. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΝΙΤΟΛΗ

  12. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΤΑΠΗΤΑ (ΑΣΘΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ)

  13. ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

     • pΗ

     • paO2

     • pCo2

     • SaO2

     • BEecf

     •HCO3

     • TO2

     • SO%

   14. ΦΥΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Mantoux
      15. ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

      16. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ CO

      17. ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΝΟ*
      
      18. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ  (νέ
α εξέταση)
           Το Υπερηχογράφημα πνεύμονος αποτελεί το πιό γρήγορο, μη επεμβατικό και κομψό μέσο διαγνωστικής προσέγγισης του ασθενούς χωρίς επιπλοκές και με ελάχιστο κόστος.
Οι παθολογικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι οι εξείς:
 • Διάγνωση πνευμοθώρακα
 • Διάγνωση πνευμονίας
 • Διάγνωση υπεζωκοτικής συλλογής
 • Παρακολούθηση λύσης πνευμονίας και ατελεκτασίας
 • Κατευθυνόμενη λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος από τα πάσχοντα τμήματα πνευμονικού ιστού, επί αρνητικών καλλιεργειών
 • Διαγνωστική και εκκενωτική παρακέντηση
 • Διάγνωση πνευμονικού οιδήματος και διάμεσων νοσημάτων
 • Βιοψία βλαβών υπεζωκότα και περιφερικών όγκων πνεύμονος
 • Παθήσεις του διαφράγματος
 • Διάγνωση τραυματικής θλάσης πνεύμονος
 • Διάγνωση πνευμονικής εμβολής



      19. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
       
      20.
ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΔΙΑ ΝΥΓΜΟΥ (SKIN PRICK TEST) (νέα εξέταση)
        
      21.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ                                                                                                     
      

      22.  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ


ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΗΝΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ) ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ , ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΟ ΣΤΟ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 1991 ΑΠΟ ΤΟΝ GUSTAFSSON ET AL. ΚΑΙ ΤΟ 1993 Ο ALVING ET AL.  ΒΡΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟ ΗΤΑΝ
ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΣΘΜΑ
ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ.